INFO

Interference” to dosłownie zakłócenia, interwencje, wtrącanie, mieszanie się.
Niespokojny duch festiwalu ma za zadanie wprowadzić twórczy ferment do oferty kulturalnej Gdańska.
Inspirowany międzynarodowymi, spektakularnymi festiwalami sztuk wizualnych Interference Festival ma na celu wyłonienie czołówki twórców krótkich form wizualnych. To docelowo pierwsze na tak wielką skalę spotkanie artystów, producentów, realizatorów krótkich form wizualnych, stanowiące przegląd najciekawszych i najnowszych tendencji w dziedzinie krótkiego metrażu – począwszy od teledysków, poprzez reklamy, czołówki, jingle, video art, eksperymenty na pograniczu sztuk, formy internetowe. Festiwal charakteryzuje się zarówno innowacyjną i otwartą formułą, wykorzystującą najnowocześniejsze bezprzewodowe technologie [Wi-Fi, GSM 3G/4G], a także kanały dystrybucji dostępne poprzez sieć Internet [e-TV, Youtube, Vimeo, Facebook]. Przeglądy, prezentacje konkursowe i pozakonkursowe wzbogacone będą o program towarzyszący w postaci warsztatów, dyskusji i koncertów.
Sercem Interference jest Stocznia Gdańska jako miejsce większości wydarzeń festiwalowych.