KTO

GŁÓWNY ORGANIZATOR

FUNDACJA INTERFERENCE 
Fundacja założona w 2012 roku przez Macieja Szupicę oraz Karola Pawłowskiego jako podmiot dedykowany organizacji Interference Festival. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk, a jej głównym celem jest propagowanie zjawisk sztuki współczesnej oraz wspieranie aktywności twórczej, w szczególności multimedialnej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: organizowanie różnorodnych form zbiorowego uczestnictwa w działaniach artystycznych i kulturalnych, a w szczególności festiwali, przeglądów, koncertów, prezentacji, wystaw, wspieranie artystów we wszelkich możliwych formach, promowanie, stymulowanie, finansowanie i prowadzenie artystycznej i kulturalnej edukacji związanej ze sztuką współczesną i szeroko rozumianą kulturą wizualną. 

WSPÓŁORGANIZATOR

ART ZONE EVENTS - Karol Pawłowski
Firma specjalizuje się w realizacji – produkcji i współprodukcji imprez masowych, a także kompleksowej organizacji wszelkich eventów i wydarzeń specjalnych takich jak: spektakle, koncerty, pokazy mody, targi czy programy telewizyjne. Od wielu lat Karol Pawłowski wraz z Fundacją „Mimo Wszystko” ANNY DYMNEJ i TVP ma przyjemność współtworzyć Festiwal Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Zespół Art Zone Events zabezpiecza nagłośnienie, oświetlenie, oprawę multimedialną wielu ciekawych wydarzeń ogólnopolskiego formatu. Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki firma realizowała pełną kampanię promocyjną wraz z produkcją spotów, zakupem mediów i długoterminową emisją m.in. na antenie międzynarodowej stacji CNN. Stale współpracuje z TVP oraz stacjami komercyjnymi jak POLSAT czy TVN.

 

                                                INTERFERENCE FESTIVAL TEAM

- Prezes Zarządu Fundacji Interference                  

Maciek Szupica                                                        Karol Pawłowski

Prezes Zarządu Fundacji Interference                      Wice Prezes Fundacji Interference                                                                                                      

Szef Artystyczny Interference Festival                      Dyrektor Zarządzający Interference Festival                                                                                               

                  

Marysia Dąbkowska                                                 Ola Wróblewska

Kierownik biura festiwalowego IF                               Koordynator zespołu i strony internetowej Interference    

               

Gabi Warzycka-Tutak                                              Kasia Turowska

Koordynatorka konkursu „Wolność Formy” IF           Koordynatorka stażystów i Jury IF    

                  

                      Marcin Kucz                                                            Adam Baldis      

                               Operatorzy filmowi i montażyści video Fundacji Interference

                                       

                                                             Radek Deruba

                            Koordynator VJ Battle podczas IF

                            Twórca wizualizacji, VJ podczas koncertów IF